Aktualności

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską

Nowy produkt, rozwiązania procesowe oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych sposobem na rozwój Firmy oraz łagodzenie skutków transformacji.

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnych, wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu oraz zmiany procesu. Rezultaty projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji zakupów prac i materiałów budowalnych, maszyn i urządzeń oraz systemów zaplanowanych projektem. Inwestycja uwzględnia także koncepcję pozyskania i wykorzystania w procesie produkcyjnym energii elektrycznej z OZE. Realizacja projektu ponadto wywoła liczne dodatkowe efekty, w tym takie jak:
wejście na nowe rynki, poprawa jakości pracy, wykorzystanie OZE, utrzymanie i stworzenie miejsc pracy.

 

Projekt prowadzi do minimalizowania zużycia surowców i wielkości odpadów, ograniczania emisji i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza globalną ilość odpadów. Realizacja projektu przyczyni się do łagodzenia skutków transformacji województwa śląskiego wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko.

 

Projekt przyczyni się do rozwoju infrastruktury Firmy CB Sp. z o.o. m.in. przez organizację produkcji wg zaprojektowanych innowacyjnych i przyjaznych środowisku naturalnemu procesów. Ponadto rynkiem docelowym, który Firma ma zamiar zdobywać dzięki realizacji projektu jest głównie europejski rynek hurtowy i detaliczny. Wśród odbiorców produktów są firmy z całej Europy.

 

wartość projektu (całkowity koszt projektu): 15 362 962,90 zł
wartość dofinansowania z UE: 7 748 414,00 zł
źródło finansowania: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Projekt: Nowy produkt, rozwiązania procesowe oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych sposobem na rozwój Firmy oraz łagodzenie skutków transformacji.

You may be interested in...

Exceptional opening GDAŃSK

Exceptional opening GDAŃSK

BIG REBRANDING

BIG REBRANDING